احتمالا “فرگشت حرکتی” در زیر دریاها رخ داده است!

بیگ بنگ: اولین حیواناتی که می‌توانستند حرکت کنند، ممکن است از تحرک موجود در زیر آب فرگشت(تکامل) یافته باشند. در…

Powered by WPeMatico