چه زمانی مجاز به رانندگی در شانه‌ی جاده هستیم؟

چه زمانی مجاز به رانندگی در شانه‌ی جاده هستیم؟

شانه‌ی جاده‌ها و بزرگراه‌ها به عنوان مسیر اضطراری خودروهای امنیتی یا امدادی طراحی شده است که ورود خودروهای معمولی به این مسیر نیز در شرایط خاص، مجاز خواهد بود.

Powered by WPeMatico

آیا فناوری خودران؛ قابل اعتماد است؟

آیا فناوری خودران؛ قابل اعتماد است؟

با کشته شدن یک عابرپیاده در تصادف خودروی خودران اوبر، بحث برسر ایمنی و فایده‌ی فناوری خودران بالاگرفته است. آیا جامعه امروزی، برای پذیرش این فناوری آمادگی دارد؟

Powered by WPeMatico